Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Medlemskap i federationen SambiSkriv ut

 
dospåsar

Eda är en av de första kommunerna i Sverige att bli godkända för medlemskap i federationen Sambi.


Förra veckan fick Eda kommun besked om att tillitsgranskningen inför medlemskap i federationen SAMBI blivit godkänd. Det är innebär att Eda är bland de fyra-fem första kommunerna i Sverige som blivit godkända och därmed kan skriva avtal med Sambi och bli medlemmar.


Ett medlemskap i Sambi krävs av eHälsomyndigheten för att kommunen ska kunna fortsätta använda och hantera dosdispenserade läkemedel i framtiden. Dosdispenserade läkemedel innebär att läkemedel är färdigdoserade av apotek i påsar för 14 dagarsperioder. Inom vård och stöd finns många patienter som har dosdispenserade läkemedel då den hanteringen är patientsäker samtidigt som det är mindre resurskrävande än t.ex. delning av läkemedel i dosett.


Arbetet med att förbereda en ansökan om medlemskap och tillitsgranskning har pågått under hela våren i samverkan mellan verksamheten vård och stöd, kommunens IT-enhet och säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten Arvika-Eda-Säffle. För att bli godkänd krävs att många olika delar finns på plats och fungerar t.ex. att det finns en informationssäkerhetspolicy och giltiga avtal med leverantörer av tjänster. Det ska även finnas ett ISO-certifierat ledningssystem för informationssäkerhet med tillhörande riskanalys samt att internrevisioner genomförs. Genom en godkänd tillitsgranskning har Eda garanterat att digital information som bl.a. berör dosdispenserade läkemedel hanteras på ett säkert sätt.


- Det är förstås väldigt roligt att Eda ligger i framkant när det gäller den digitala säkerheten men det innebär först och främst en trygghet för kommuninvånarna säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Anna-Lena Bryntesson.


 

Tillbaka