Sammanträdestider

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.

OrganKl
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Kommunfullmäktige19.00

13
13
10
8
12
Kommunstyrelsen13.00
3,29
26
26
23
28
25
Bokslutsberedning/
budgetberedning7

21,22
27

Allmänna utskottet13.00
16
13
14
9
15
12
Bildningsutskottet13.00
14
11
11
8
13
10
Samhällsbyggnadsutskottet13.00
17
14
14
11
16
13
Vårdutskottet09.00
15
12
12
9
14
11
Jävsnämnd15.00

1
28

29

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00
7,23
20
20
24
22
19
Folkhälsoråd13.00
21

5Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00


19


18
Kommunrevisorerna09.00
28
25
25
23
20
24
Eda Energi AB10.0017
23

Eda Bostads AB13.00
23

6

22

Valfjället Skicenter AB16.00
22

19

21

Teknik i väst AB08.00

19
18

24

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte


Med reservation för ändringar och skrivfel

OrganKl
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Kommunfullmäktige19.00
3

11
9
6
11
Kommunstyrelsen13.00

27
24
22
26
17
Bokslutsberedning/
budgetberedningAllmänna utskottet13.00

14
11
9
13
4
Bildningsutskottet13.00

12
9
7
11
2
Samhällsbyggnadsutskottet13.00
4
15
12
10
14
5
Vårdutskottet09.00
2
13
10
8
12
3
Jävsnämnd15.00


26

28

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00

21
18
23
20

Folkhälsoråd13.00


16

18

Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00


17


10
Kommunrevisorerna09.00

26
23
21
25

Eda Energi AB10.00


26


12
Eda Bostads AB13.00


25


11
Valfjället Skicenter AB16.00


19


10
Teknik i väst AB08.00

20
19
24

9
Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte


Med reservation för ändringar och skrivfel