Sammanträdestider 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.

OrganKlJanFebMarAprMajJun
        
Kommunfullmäktige19.0024212017Inställt13
Kommunstyrelsen13.00107632119
Bokslutsberedning/
budgetberedning4

3
Kommunstyrelsens allmänna utskott13.00151211863
Kommunstyrelsens personalutskott 10.00171413
6, 27-
Bildningsnämnden13.0017
141310 8**
5**
Servicenämnden13.00181514113**
10**
Myndighetsnämnden13.00 221918151310
Socialnämnden08.00161312974
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00

  

Folkhälsorådet13.0029


22

Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00

21


13
Kommunrevisorerna09.0031
742,30
27
  

Eda Energi AB10.00

14
23
Eda Bostads AB13.0024
13
22
Valfjället Skicenter AB16.0026
21

31

Teknik i Väst AB13.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte

 

Med reservation för ändringar och skrivfel

OrganKlJulAugSepOktNovDec
        
Kommunfullmäktige19.00 2118161311
Kommunstyrelsen13.00 28253027
Bokslutsberedning/
budgetberedning
  
Kommunstyrelsens allmänna utskott13.00 129742
Kommunstyrelsens personalutskott 10.00
1411964
Bildningsnämnden13.00 1411964
Servicenämnden13.00 15
121075
Myndighetsnämnden13.00 19
1614119
Socialnämnden08.00 13
10853
   
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00 
   
Folkhälsorådet13.00 
18
18

Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00 
19

12
Kommunrevisorerna09.00
29292728
   
Eda Energi AB10.00 
12

12
Eda Bostads AB13.00 
18

11
Valfjället Skicenter AB16.00 
26


13
Teknik i Väst AB08.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
*Mötet äger rum i Eda

 ** Mötet startar kl 8.00

Med reservation för ändringar och skrivfel