Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.

OrganKlJanFebMarAprMajJun
        
Kommunfullmäktige19.00262323271815
Kommunstyrelsen13.00129941,29
Bokslutsberedning/
budgetberedning
   7 2,3,6 
Allmänna utskottet10.0012996429
Allmänna utskottet13.001714141191**
Bildningsutskottet13.0019161613118
Serviceutskottet13.0020171714 (kl.8)129
        
Socialnämnden08.0018151512107
Myndighetsnämnden14.00 31
21252320
        
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00      
        
Folkhälsorådet13.0024  26  
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00  10  14
Kommunrevisorerna09.00
1010752,30
        
Eda Energi AB10.00
 15 24 
Eda Bostads AB13.0026 8 25 
Valfjället Skicenter AB16.0027 18 30 
Teknik i Väst AB08.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte

 

Med reservation för ändringar och skrivfel

OrganKlJulAugSepOktNovDec
        
Kommunfullmäktige19.00 2414191614
Kommunstyrelsen13.00 31282630
Bokslutsberedning/
budgetberedning
       
Allmänna utskottet10.00
31282630
Allmänna utskottet13.00 1512375
Bildningsutskottet13.00 1714597
Serviceutskottet13.00 18156108
        
Socialnämnden08.00 1613486
Myndighetsnämnden14.00 2226 21 
        
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00      
        
Folkhälsorådet13.00  19 14 
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00  27 
13 
Kommunrevisorerna09.00

1,2927
1
        
Eda Energi AB10.00  15  15
Eda Bostads AB13.00  21  14
Valfjället Skicenter AB16.00  22  13
Teknik i Väst AB08.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
*Mötet äger rum i Eda

 ** Mötet startar kl 8.00

Med reservation för ändringar och skrivfel