Sammanträdestider 2020

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.

OrganKlJanFebMarAprMajJun
        
Kommunfullmäktige19.00819

18**

211317
Kommunstyrelsen13.00
43,3128
2,23
Bokslutsberedning/
budgetberedning
 

5
4,6,15
Allmänna utskottet13.0015121181310
Bildningsutskottet13.00131096118
Serviceutskottet13.0016131291411
Vårdutskottet09.001411107129,30
  

Myndighetsnämnden13.00732,30272529
  

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.0015,22191822*2017
  

Folkhälsorådet13.0027
23


Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00

17

16
Kommunrevisorerna09.00
326,2741,22
  

Eda Energi AB10.00

16
28
Eda Bostads AB13.0022
4
27
Valfjället Skicenter AB16.0028
13
26
Teknik i Väst AB08.00
2827
29
  

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte

 

Med reservation för ändringar och skrivfel

OrganKlJulAugSepOktNovDec
        
Kommunfullmäktige19.00
1916141816
Kommunstyrelsen13.00

1,29
31
Bokslutsberedning/
budgetberedning
 

Allmänna utskottet13.00
19914119
Bildningsutskottet13.00
1771297
Serviceutskottet13.00
2010151210
Vårdutskottet09.00
18813108
  

Myndighetsnämnden13.00
3128
2,30
  

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00
192321*25
  

Folkhälsorådet13.00

14
16
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00

15

2
Kommunrevisorerna09.00
312852,30
  

Eda Energi AB10.00

17

17
Eda Bostads AB13.00

23

9
Valfjället Skicenter AB16.00

22

15
Teknik i Väst AB08.00

2530
11
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
*Mötet äger rum i Eda

 ** Mötet startar kl 13.00

Med reservation för ändringar och skrivfel