Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Deponering och omgivningskontroll Skriv ut

 

På Lundens avfallsanläggning deponeras bl a gjutsand, schaktmassor, biobränsleaska och bottenaska från avfallseldning.


Lakvatten inom avfallsanläggningen samlas upp och renas i en lakvattendamm med en efterföljande våtmark innan utsläpp till Lundsbäcken.


Löpande under året kontrolleras grundvatten, lakvatten och vattnet i Lundsbäcken och sediment i lakvattendammen kontrolleras var femte år. Generellt är halterna skadliga ämnen låga. Den fördjupade lakvattenutredning som gjorts, finns att hämta hem under "Mer information" (se spalten till höger).
Sidansvarig: Susanna Holmgren