Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Avgifter och regler Lunden Skriv ut

 

För verksamhetsavfall som lämnas vid Lundens avfallsanläggning är avfallslämnaren avgiftsskyldig enligt taxa.


Avgiftsdebitering sker i efterskott. Avgiften skall betalas senast den dag, som på utfärdad faktura anges som förfallodag. Fullgörs inte betalningen inom angiven tid utgår ränta enligt bestämmelserna i räntelagen.Skada som uppkommit genom att avfallet deklarerats på ett felaktigt sätt av avfallslämnaren faktureras denne.


Personalen på avfallsanläggningen har rätt att bedöma och omklassificera inkommet avfall.


Privatpersoner, boende i Eda kommun, lämnar sitt avfall kostnadsfritt på Lundens återvinningscentral under förutsättning att det är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och det transporteras i bil eller på släpkärra. För större mängd avfall efter t.ex renoveringsarbeten, eller avfall som inte klassas som hushållsavfall, gäller avgift enligt taxa.
Sidansvarig: Susanna Holmgren
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit