Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Avgifter Lunden Skriv ut

 

Avgifter för renhållningstjänster

 

Allmänna bestämmelser

För avfall som lämnas vid Lundens sopstation är avfallslämnaren avgiftsskyldig enligt denna taxa. Avgift utgår enligt nedan angiven avgift.

Avgift betalas till Gatusektionen

Avgiftsdebitering sker i efterskott. Avgiften skall betalas senast den dag, som på utfärdad faktura anges som förfallodag. Fullgörs ej betalningen inom angiven tid utgår ränta enligt bestämmelserna i räntelagen.

Mottagningspersonalen vid Lundens sopstation äger rätt att avgöra hur avfallet skall klassificeras samt fastställa avfallets vikt.

Skada som uppkommit genom att avfallet deklarerats på ett felaktigt sätt av avfallslämnaren debiteras denne.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit