Kontaktperson

Fiskespö med drag

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning, som på så sätt får ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter. 

När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Det kan till exempel handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra eller baka tillsammans.

Hur får jag en kontaktperson och vad kostar det?

En kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot din ansökan, gör en bedömning och fattar beslut om insatsen.

Insatsen kontaktperson är kostnadsfri för dig som beviljas stödet. Kostnader som till exempel resor, inträde och fika i samband med aktiviteter betalar du för.

Kontakta vår handläggare för mer information. Ansökan/Begäran om insatser LSS kan ske via vår e-tjänst eller via telefon till handläggaren.
 

Vi behöver fler kontaktpersoner

Vi söker trygga personer som vill hjälpa en person med funktionsnedsättning till ett mer aktivt liv. Det är ett plus om du har erfarenhet av personer med funktionsnedsättning. Ditt uppdrag som kontaktperson är av vänskaplig karaktär. Aktiviteterna utgår från de intressen och önskemål som personen har, det är ofta uppskattat att du som kontaktperson kommer med förslag och tar initiativ. I stort sett handlar uppdraget om att vara medmänniska, ett personligt stöd, en god förebild och att uppmuntra personen till stimulerande fritidsintressen. I bland kan det finnas särskilda önskemål från personen om sin framtida kontaktpersonen, matchningen är viktig för att få till en lyckad insats.


Ersättning och stöd

Ersättningen till dig som kontaktperson är uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri och ska täcka de utgifter du har i samband med uppdraget. Hur stort arvode du får beror på hur ofta ni träffas. Summan du får baseras på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är lika över hela Sverige. LSS verksamheten har uppföljningssamtal och kan ge stöd och hjälp till dig som kontaktperson.

Vill du veta mer?

Här kan du kan du läsa om och se på filmer om hur det är att vara kontaktperson

Är du intresserad av ett uppdrag?

Fyll i intresseanmälan kontaktperson via vår e-tjänst.