Kontaktperson

Fiskespö med drag

Många med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga och saknar gemenskap med andra människor i arbetslivet och i fritidssammanhang. Möjlighet finns då att ansöka om insatsen kontaktperson.

Kontaktpersonen ska vara som en god vän - kompis, ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. Den viktigaste uppgiften är att bryta isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället.

Kontakta vår handläggare för information om ansökan med mera.