Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Tillfällig inkvartering Skriv ut

 

Vid idrottsarrangemang och andra enstaka tillfällen kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är till för övernattning.

 

Vid dessa tillfällen kan detta medföra tillfälliga lösningar på brandskyddet, men det får dock inte innebära att säkerheten, ur brandskyddssynpunkt, är sämre än om man skulle ha övernattat i annan bostad.


Att övernatta i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder.

 

Ansvar

Den som arrangerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten. Medgivande från kommunens byggnadsnämnd eller Räddningstjänsten innebär inte att arrangörens ansvar blir mindre.


Detta fråntar ej heller fastighetsägarens ansvar att se till att lokalen är lämplig för sitt ändamål, detta ansvar har Fastighetschefen (tfn 0571 – 281 14), om inte annan person utses.

 

Kunskap

Arrangören skall ha kunskap och erfarenhet som motsvarar ansvaret. Saknar arrangören av den tillfälliga förläggningen kunskap och erfarenhet för att kunna ta ansvaret för säkerheten, skall brandsakkunnig anlitas.

 

Organisation

Arrangören skall ha en organisation som leder, följer upp och kontrollerar förläggningsverksamheten. Organisationen och dess arbete skall kompensera de avsteg i brandskydd som finns, jämfört med det brandskydd som krävs för en förläggning.

 

Brand- och utrymningslarm

Förläggningslokalerna och lokalerna inom samma brandcell som förläggning sker skall vara försedda med heltäckande brand- och utrymningslarm. Det ska observeras att där människor sover skall hörbarheten vara minst 75 dB(A) vid huvudkudden.

 

För lokal som har dörrförbindelse direkt till det fria kan brandvarnare godtas istället för brand- och utrymningslarm. Brandvarnare skall finnas i de lokaler övernattning sker samt i angränsande lokaler som har dörrförbindelse till lokalerna med övernattning. Före varje övernattningstillfälle skall brandvarnare funktionsprovas. Batteribyte skall journalföras.

 

Vakande vakt

För lokal som ligger i markplan och i de fall det är fråga om övernattning för maximalt 25 personer kan vakande vakter godtas i stället för brandvarnare och brandlarm.

 

Vid tillfällig förläggning för fler än 100 personer och/eller tillfällig förläggning i andra plan än markplanet skall det finnas minst två vakande vakter som gör bevakningsronder under tiden människor sover i förläggningen.

 

Dessa vakande vakter kompenserar inte brister gällande automatiskt brand- och utrymningslarm.
Sidansvarig: Marcus Brolin