Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Sand och grustäkter i Eda kommun Skriv ut

 
sand.jpg

Grusgrop


Projektet syftar till att ge en samlad bild av sand-och grustäkter i Eda kommun. En inventering kommer att genomföras och ska omfatta både kommersiella och husbehovstäkter, såväl aktiva som avslutade. Ett täktområde kommer att väljas ut som ”pilottäkt” där en biotoprestaurering kommer att genomföras. I ”pilottäkten” kommer en rastplats med informationstavla att iordningställas för allmänheten.


Målet är att öka arealen för solbelysta öppna sandytor och därmed öka förutsättningar för de sandlevande arternas överlevnad.

I projektet ingår bla information till både allmänhet och berörda markägare om täkternas naturvärden samt att inspirera ägare till täktområden att sköta miljöerna på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.


2013 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag till detta LONA projekt.


Projektet beräknas vara avslutat 1 juli 2018.


LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.


Sidansvarig: Maja Halling