Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Biologisk mångfald vid Noresunds Golfklubb Skriv ut

 
Flygfoto över noresund.

Noresund med golfbanan och sjöarna Hugn och Ränken.

I området mellan sjöarna Hugn och Ränken ligger Noresunds Golfklubb vackert belägen.


Terrängen är kraftigt kuperad och golfbanans omgivning utgörs av både odlingslandskap, skogsmark, våtmarker och stränder. Variationen i landskapet ger utrymme för många små biotoper med höga naturvärden och en hel del registrerade fornlämningar.


Projektets syfte är att skapa utflyktsmål i ett område med flera olika naturtyper och naturvärden.


Här nedan listas några av de åtgärder som kommer att utföras under projekttiden.


  • Vindskydd med grillplats samt rastplatser med bänk/bord kommer att anläggas och information om de olika naturvärdena kommer sättas upp längs med naturstigarna.
  • 2,5 km naturstig kommer tillgänglighetsanpassas, vilket ger nya grupper en möjlighet att komma ut i natur som annars kan vara svårtillgänglig.
  • Två våtmarker samt en bäckfåra som binder dessa samman kommer att anläggas. Dessa kommer sedan att fungera som viltvatten, näringsfälla samt livsmiljö för amfibier.


2012 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag för detta LONA projekt.


Projektet beräknas vara avslutat 30 november 2017.


LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.
Sidansvarig: sofia andersson