Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Besök naturpärlor i Eda kommun Skriv ut

 

Projektet Naturpärlor i Eda kommun har som mål att leda ut kommuninnevånare och turister till 12 utvalda av 45 naturområden.


En broschyr som sammanfattar en beskrivning av de 12 naturområdena har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen.


De utvalda områdena skall göras mer tillgängliga för besökare och kunna erbjuda till exempel rastplatser, parkeringsplatser, vandringsleder, informationstavlor med mera.  


Områden som ingår och åtgärder som skall genomföras i LONA projektet ”Besök naturpärlor i Eda kommun” är:


Vildmarksområdet FogdegroparnaVargspår

Uppsättning av informationstavlor om Fogdegroparnas karaktär och djurliv sätts ut på strategiska platser i området.


Bysjöns fågeltorn

fageltorn
Renovering och komplettering av fågeltornet samt anläggande av parkeringsplats. Informationstavlor sätts upp vid parkeringsplatsen och i fågeltornet om fågellivet i Bysjön.

Åtgärdena vid Bysjöns fågeltorn blev färdigställda under 2014.


Jösseälven-Häljebodaforsen

hajeboda.jpg

Ett par rastplatser, ett vindskydd med grillplats samt informationsskyltar placeras ut efter älven vid strategiska platser.


Billan
billan.jpg

Informationsmaterial om älven Billan samt om flodkräftor och flodpärlmusslan ska tas fram och sättas upp på informationstavla vid strategisk plats vid älven. En stig till denna ska iordningställas.


Ängsmarken i Boda, Skillingmark.
boda-stig.jpg

Hävd och skötsel av ängsmarken i Boda, Skillingmark. Informationstavlor, parkeringsplats samt en stig markerad i form av fjärilar, som kan följas efter ängsmarken där besökaren kan läsa via informationstavlor på plats vid växterna, om de olika örter/växter som finns i området. En inventering av insekter och floran har genomförts av Dan Mangsbo, Läs mer om Ängsmarken i Boda! Åtgärdena vid Boda ängar blev färdigställda under 2014.


Utsiktstornet Fågelåsen i Skillingmark

utsikstorn.jpg

En parkeringsplats anläggs för besökare där även informationstavla medtillhörande information finns. Den befintliga stigen som leder till utsiktstornet markeras och förbättras.


Informationsbroschyren ”Naturpärlor i Eda kommun”
parlor.JPG

Broschyren kommer att nytryckas samt översättas till engelska, tyska och holländska.2010 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag till detta LONA projekt.


Projektet beräknas vara avslutat 30 juni 2015.


Lona.jpgProjektet "Eda kommun pärlor" har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård. 

 


Sidansvarig: Marcus Brolin