Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Livsmedelsföretagarens ansvar Skriv ut

 

Det finns många krav att uppfylla i livsmedelslagstiftningen och det är upp till livsmedelsföretagaren att se till att detta görs. Lokaler ska vara lämpliga och det måste finnas lämpliga rutiner för den aktuella livsmedelshanteringen. Till exempel så ska planlösningen i en livsmedelslokal göra det möjligt att sköta all hantering av livsmedel på ett hygieniskt sätt, det ska vara bra flöden så att    t ex smutsiga flöden inte korsar rena flöden. Ytor ska vara släta, täta och lätta att hålla rena och det ska finnas varmt och kallt vatten och särskild plats för handtvätt etc.


Egenkontroll

Alla livsmedelsföretag måste ha rutiner som är baserade på de så kallade HACCP-principerna. Kraven på vilka rutiner som behövs är beroende på vilken storlek och vilken slags verksamhet man har. Minst måste man i egenkontrollen ha rutiner som täcker grundförutsättningarna, dvs behövs rutiner för utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur/tamdjur, rengöring, underhåll, avfall, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagning, temperatur, spårbarhet, reklamationer, revision samt kemiska och mikrobiologiska kriterier.


Hanteras oförpackade livsmedel så behövs också en faroanalys baserad på HACCP (Hazard Critical Control Point). En faroanalys innebär att avgöra vilka kemiska, mikrobiologiska och fysiska faror som finns i verksamheten och minimera dessa till en rimlig nivå genom att ha bra rutiner enligt grundförutsättningarna. De faror som inte minimeras tillräckligt av grundförutsättningarna kräver mera övervakning och kallas då kritiska kontrollpunkter. Det är dessa faror som ska ingå i företagets HACCP-plan. HACCP-planen ska sedan visa hur de farorna i de kritiska kontrollpunkterna undanröjs eller minimeras till en rimlig nivå. Vanliga kritiska kontrollpunkter är nedkylning och tillräcklig upphettning.

Branschorganisationerna har mer detaljerade riktlinjer för både hur man ska tänka när det gäller utrymmesanpassning, utrustning, egenkontroll och faroanalys. De branschriktlinjer som blivit godkända av Livsmedelsverket finns på verkets hemsida.


Sidansvarig: Helena Magnusson
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit