Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Spridning av bekämpningsmedel Skriv ut

 

Spridning av bekämpningsmedel ska utföras på sådant sätt att spridningen inte riskerar att förorena grundvatten eller omgivningarna omkring spridningsområdet.

 

Anmälan

Anmälan till miljösektionen ska göras i god tid före spridning av bekämpningsmedel om spridning ska ske:
- Banvall
- Idrottsanläggning
- Område större än 1000 kvm där allmänheten får färdas fritt. 


Tillstånd

Tillstånd ska sökas hos miljösektionen i god tid före spridning av bekämpningsmedel om spridning ska ske:


- Inom skyddsområde för vattentäkt.
- Tomtmark för flerbostadshus.
- Gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser.
- Vid planerings- och anläggningsarbeten

 

Behörighet

För att använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs genomgång av behörighetskurs som länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år och genom att gå en repetitionsutbildning var femte år behålls behörigheten.

 

Att sprida bekämpningsmedel

Vid spridning av bekämpningsmedel är det viktigt att hålla lämpliga avstånd för att skydda grundvatten och omgivningen runt spridningsområdet och utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen med mera behövs. Information om skyddsavstånd finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

Dokumentering

Vid spridning av bekämpningsmedel, klass 1 eller klass 2, ska journal föras över följande:
- Vilket medel och vilken dos som använts.
- Tidpunkt och plats.
- Temperatur och vindförhållanden. 
- Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
- Vilka åtgärder som gjorts för skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring av utrustningen

 

Dokumentationen ska sparas i tre år och ska vid kunna uppvisas för tillsynsmyndighet om den efterfrågas.


 
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit