Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Samverkan Skriv ut

 

Eda kommun samverkar med en rad andra organ här presenteras en del av samverkansprojekten samt länk till mer information.

Kommunens internationella och regionella arbete ska bidra till att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen i Eda och förbättra och utveckla kommunens service.
 

Logo Arko

Logo Eda-Arvika samordningsförbund

Logo FSF

En samarbetsorganisation mellan fyra svenska och sju norska kommuner.

Samarbetsorganisation mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landsting och kommuner.

FSF AB- försäkrar små kommuner på små kommuners villkor.


Logo Kommuninvest

Logo Region Värmland

Logo Småkom

En intresseorganisation för kommuner och landsting.

En organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling m.m. 

Ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra.


Handelskammaren värmland

Hushållningssällskapet

Tillvaxtverket_100px_frizon.gif

Näringslivsorganisation som arbetar med påverkan, service och nätverk.

För dig som har jord och skogsbruk.

Arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.


Länsstyrelsen Värmland


 

Länsstyrelsen jobbar med att stödja och stimulera länets företag och föreningar till hållbar utveckling och tillväxt.


 

Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit