Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Samråd - Detaljplan för Tallmon- Morast Skriv ut

 
Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Planens syfte är att möjliggöra en lokalgata och vägbro med separat gång- och cykelväg för trafik mellan Tallmon- och Morastområdet. Planen ska också säkerställa rätten att bygga samman handelshusen på Tallmon och Morast med nya handels- eller hotellokaler samt en väderskyddad passage över Vrångsälven. Planärendet behandlas med ett utökat förfarande och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan.


Handlingarna finns tillgängliga här nedan och hos kommunens medborgarkontor i Charlottenberg samt biblioteket i Charlottenberg mellan 22 januari - 23 februari. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas informera medlemmar och hyresgäster om detaljplaneförslaget.


Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall lämnas skriftligen senast 23 februari 2018 till:


Eda kommun, Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg


Synpunkter kan också skickas via mail till kommun@eda.se


Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


 

Välkomna på samrådsmöte för att diskutera och lämna synpunkter på planförslaget.

Datum och tid: 30 januari, kl 18:30

Plats: Hotell Charlottenberg, Charlottenbergsvägen 4
Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571- 281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit