Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Program - Detaljplan för Nolby 1:11, 1:14 m.fl Skriv ut

 
Framsida.jpg

Syftet med det kommande planarbetet är att möjliggöra bostäder i närhet till handelsområdet för att komplettera tätortens gestaltning samt möta kommunens behov på trygghetsboende och bostäder.


Programhandlingarna består av planbeskrivning med programskiss, markägarförteckning och behovsbedömning. 


Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.eda.se och kommunens medborgarkontor. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas informera medlemmar och hyresgäster om detaljplaneförslaget.


Eventuella synpunkter på planförslaget skall lämnas skriftligen
senast 8 maj 2017 till:


Eda kommun
Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg


eller via mail:
kommun@eda.se


Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571- 281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit