Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

ÖversiktsplanerSkriv ut

 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska främja en hållbar utveckling gällande kommunens mark- och vattenanvändning.


Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och en avsiktsförklaring för hur kommunen ska utvecklas, vart det bör byggas och vad som ska bevaras. Planen ska ligga till grund för åtgärder i den fysiska miljön, såsom vid detaljplanering eller bygglov. Den ska förenkla och rationalisera beslutsfattandet.


Översiktsplanen ger även insyn för medborgarna gällande kommunens utveckling och planering. Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt och allmänhetens delaktighet är en demokratisk rättighet vid framtagandet av en översiktsplan. Därför ges möjlighet till samråd där medborgare, myndigheter och andra berörda kan lämna yttrande.


Gällande översiktsplan för Eda kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-12-17 och vann laga kraft 2015-01-13. Minst en gång varje mandatperiod ska den gällande översiktsplanen aktualitetsprövas.


Översiktsplanen kan ändras genom fördjupningar och tillägg. Dessa upprättas för delar av kommunen eller för vissa speciella sektorsintressen för att belysa och utveckla den planerade utvecklingen. De gäller tillsammans med översiktsplanen och bör läsas tillsammans.  


Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Jan- Erik Eriksson

Samhällsbyggnadschef

0571- 281 29

jan-erik.eriksson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571- 281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit