Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Miljöbedömning av detaljplaner Skriv ut

 

Planer och program vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas. Översiktsplaner ska alltid anses medföra betydande miljöpåverkan. För detaljplaner fattar byggnadsnämnden beslut om behovet av miljöbedömning.

När det finns beslut om att en miljöbedömning ska göras för en plan, upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Innehållet i MKB:n regleras i miljöbalken, och processen för MKB:n följer i stort processen för planen. Förhoppningen är att MKB:n ska påverka planen så att miljöpåverkan minimeras.

Efter antagandet av planen ska kommunen i en särskild sammanställning redovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur MKB:n och synpunkter från samråd har beaktats.

Om planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan upprättas istället en plankonsekvensbeskrivning, en enklare redovisning av planens effekter och konsekvenser.Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit