Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Detaljplaner Skriv ut

 
Plankarta från detaljplan

Plankarta från detaljplan

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning och det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas.


Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen bebyggelse eller andra större förändringar, eller för förändringar eller bevarande som behöver regleras i ett sammanhang. Detaljplaner är juridiskt bindande och förenklar prövningen av bygglov och är resultatet av en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vissa mindre avvikelser från detaljplanen kan göras av byggnadsnämnden om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.


Detaljplanen ger fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt planen under genomförandetiden, som kan sättas till mellan fem och femton år.


Efter att tiden för genomförandet gått ut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till skadestånd.


Läs mer om hur processen för att ta fram en detaljplan går till här.


Klicka på kartbilden nedanför för att komma till vår karta över gällande och pågående detaljplaner.


Kartan fungerar i nuläget bäst i Google Crome eller Firefox.


planskikt_bild.PNG


Klicka här för att komma till kartan.
Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Mattias Persson

Plan- och fastighetschef

0571-281 14

mattias.persson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit