Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Bostadsförsörjningsprogram 2017- 2020 Skriv ut

 
Staren.jpg

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning (SFS 2000:1383) har varje kommun ansvaret att planera för kommunens bostadsutveckling. Eda kommun har därför tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som redovisar kommunens nuläge, förutsättningar samt mål och riktlinjer för kommunens bostadsutveckling.


Det finns nu möjlighet att yttra sig om programförslaget.


Handlingarna finns tillgängliga här nedan och hos kommunens medborgarkontor. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas informera medlemmar och hyresgäster om programmet.


Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall lämnas skriftligen senast

6 mars 2017 till:


Eda kommun, Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg


Synpunkter kan också skickas via mail till kommun@eda.seDen som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta bostadsförsörjningsprogrammet.Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Mattias Persson

Plan- och fastighetschef

0571- 281 14

mattias.persson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571- 281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit