Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Politiken Skriv ut

 
ordforandeklubba

Kommunen är en politiskt styrd organisation, det vill säga förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott beslutar om kommunens verksamheter. Även kommunens bolag leds av politiker.

 

Kommunfullmäktige

är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer.

 

Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse, utskott och nämnder samt i kommunens bolag och förbund. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

 

Kommunstyrelsen

leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Utskotten svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet.

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan utskotten. Varje utskott ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

 

För varje utskott finns en verksamhetsdrivande enhet eller avdelning med kommunanställda/tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom enheten.

En del av kommunens uppgifter ligger på entreprenör till exempel sophämtning.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit