Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Förvaltningsorganisation Skriv ut

 

Verksamheten i Eda kommun leds och genomförs av en förvaltning.

 

Högste ansvarig för kommunens förvaltning är kommunchefen. Till sin hjälp har kommunchefen en ledningsgrupp som består av samtliga verksamhetschefer, ekonomichefen och personalchefen.

 

Inom förvaltningen finns kommunledningsstab och tre verksamhetsområden

  • Samhällsbyggnad
  • Vård och stöd
  • Bildning

Verksamhetscheferna är ansvariga för leverans av beslutade tjänster till kommunens invånare.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som politikerna har fattat. För att kunna verkställa besluten behövs anställd personal.
 
I Eda kommun finns ca 650 tillsvidareanställda för att sköta verksamhet som skola och äldreomsorg men även vatten, avlopp, ekonomi och IT.

 

Politikerna fattar beslut om verksamheten. Förvaltningen biträder politikerna i deras arbete med att styra kommunen genom att ta fram underlag och utreda ärenden inför sammanträdena samt att genomföra besluten som har fattats.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Anders Andersson

Kommunchef
tfn 0571-28105
anders.andersson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit