Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Kommunens kvalitet i korthet 2013Skriv ut

 
kommunhuset

Varje år undersöker Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.


Resultatet samlas i rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 


SKL har uppmärksammat Eda kommun när det gäller andel som får svar på e-post inom två dygn. Resultatet 2013 blev 87 procent.


De har även uppmärksammat Eda kommuns goda kvalitet när det gäller serviceutbudet inom LSS,- grupp- och serviceboenden. Totalt har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet under 2013.


För att mäta kommunens prestationer används ca 40 mått.I rapporten för 2013 är mätningarna gjorda under 2013 och de mått där kostnader redovisas avser 2012. Alla kommuner har inte kunnat redovisa resultat på varje mått.


Eda kommun deltog första gången 2007. Åren 2009 och 2010 deltog vi inte. 


Läs mer om Edas resultat i undersökningen

Läs mer om undersökningen på skl´s webbplats

Tillbaka