Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunen som arbetsgivare Skriv ut

 

Personal

Personalfrågorna i Eda kommun fokuseras på att stärka ledarskap, gemenskap, friskvård och lönepolitik.


Ledarskap

Cheferna i kommunen får kontinuerligt gemensamma aktiviteter för kompetensutveckling. Bl a har utbildning i ämnet bemötande av medarbetare genomförts och temadagar om rehabilitering och förvaltningsjuridik har hållits. Syftet är att få cheferna över verksamhetsgränserna att känna gemenskap, men också att få allmän chefsträning under handledning.


Gemenskap

För att stärka gemenskapen erbjuder kommunen flertalet personalförmåner.


Friskvård

Kommunen genomför traditionella och årligen återkommande friskvårdsaktiviteter.


Lönepolitik

Lönebildningen ska bidra till att kommunen kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens på kort och lång sikt. Lönerna ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Goda prestationer ska löna sig och synas på löneutvecklingen/lönenivån .


Lönerna ska vidare vara individuella och differentierade utifrån arbetets svårighetsgrad, medarbetarens prestation utifrån uppsatta mål samt vara jämställda och marknadsanpassade. Goda prestationer ska löna sig och synas på löneutvecklingen/lönenivån


Ambitionen är att lönepolitiken ska vara begriplig och känd av samtliga medarbetare så att lönerna upplevs som korrekta, rättvisa, jämställda och satta på logiska grunder.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Jessica Rydström

Personalchef 
tfn 0571-281 25

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit