Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Ekonomi och styrning Skriv ut

 
Svenska sedlar

Eda kommuns ekonomi påverkas, liksom alla andra kommuners, i hög grad av befolknings- och samhällsekonomins utveckling. 

 

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten i kommunfullmäktige för det kommande årets verksamhet.

 

I årsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, både ekonomiskt och hur kommunens nämnder och verksamheter bedrev sitt arbete. Här görs även uppföljning mot de övergripande mål som fastställts i budgeten. Årsredovisningen innehåller även kommunens bolag med deras utfall och verksamhet presenterade. 

Kommunfullmäktige har fastställt principer för hur arbetet med budget, ekonomisk uppföljning och årsredovisning ska gå till. I ekonomistyrprincierna kan du läsa om hur budgetprocessen går till i Eda kommun. Styrprinciperna finns tillsammans med andra styrdokument i kommunens författningssamling.
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Johan Örnberg
Ekonomichef

tfn 0571-28113

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit