Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Allmänna handlingar och arkiv Skriv ut

 
Kommunens arkiv

Diarium

Här har vi samlat information om alla de handlingar som dagligen kommer in till och skrivs i kommunen.

 

Medborgarna har rätt att ta del av dessa handlingar om de inte är sekretessbelagda. För att underlätta eftersökningen av handlingarna registereras de i kommunen diarium.

 

Sekretessbelagda handlingar måste registreras för att de ska hållas ordnade men allmänna handlingar registreras också för att underlätta eftersökningen av dem. Numera skannas alla dokument som finns i diariet till ett dataprogram som håller dokumenten ordnade så att man lätt kan söka efter dokumenten och läsa dem via datorn. Men handlingarna finns också i pappersformat.

 

Om du vill ta del av dokument från diariet så kan du antingen få en papperskopia eller via mail.
 

Arkiv

När handlingarna är visst gamla och sådant som inte ska sparas har gallrats ut, skickas handlingarna till kommunarkivet. Det är dokumenthanteringsplanen som fastställer vilka handlingar det är som ska gallras ur efter en viss tid och när de återstående handlingarna ska skickas till kommunarkivet.

 

I kommunarkivet finns en skatt för den som är intresserad av sin kommuns historia. Handlingar från 1863 fram tills idag finns bevarade i Eda kommuns kommunarkiv som finns i Petersborg, Charlottenberg.
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Medborgarkontoret

tfn 0571-281 00

kommun@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit