Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Kickoff för "Flyktingguide Eda"Skriv ut

 

Under kickoffen, den 29 januari på Folkets Hus i Åmotfors deltog fyra representanter från Eskilstuna kommun som berättade om hur de arbetar med flyktingguider. Syftet med det hela är att bygga broar mellan människor och skapa kontakter mellan nyanlända och etablerade svenskar.


Målsättningen är att öppna upp förståelsen för varandras kulturer, underlätta integrationen samt främja språkinlärningen vilket även framgick av den film som visades från Eskilstuna.


Kommunalråd Hans Nilsson presenterade sig och berättade lite reseminnen angående olika kulturer han mött på sina resor.


Man informerade om hur man går tillväga för att anmäla sig och under kvällen kunde man göra anmälan direkt till oss via en anmälningsblankett som tagits fram.


Efter informationen blev det mingel där man fick gå runt och prata med varandra och ställa frågor till Eskilstunas representanter samt till oss som arbetar med projektet i Eda. Vi bjöd på lite fika, frukt och godis.


Under kvällen deltog ca 55-60 personer och resulterade i att 11 stycken direkt anmälde sig till att bli flyktingguider och 8 stycken nyanlända gav besked om att de vill ha flyktingguide. Några fann varandra direkt och har redan på eget initiativ börjat att träffas.


Man hade även bjudit in organisationer och föreningar för att skapa en kontaktyta gentemot föreningslivet eftersom nyanlända inte känner till vad som finns på orten. Frivilliga organisationer som deltog var bl a ABF, Svenska kyrkan, Röda Korset, Eda Missionsförsamling, Åmotfors idrottsförening m fl. Även representanter från Sfi och fritidsgården fanns på plats.


En person som vill bli flyktingguide anmäler sig till flyktingmottagningen via en blankett där man lämnar lite uppgifter om sig själv samt önskemål om ålder, kön m.m angående den person man vill bli flyktingguide åt.


Man kan även som par eller familj anmäla sig. De som vill bli flyktingguider kommer sedan att intervjuas innan en matchning sker. Alla träffar sker på frivillig basis och vi som arbetar med detta kommer att arrangera träffar under våren så att man först kan träffas i en större grupp om man så vill. Sedan är det upp till var och en att bestämma hur ofta man vill ses och vad man ska hitta på tillsammans.


Man förbinder sig inte till något utan kan när som helst avsluta det hela om det av någon anledning inte fungerar.

Tillbaka