Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Försurning Skriv ut

 

Den främsta orsaken till försurningen är nedfall av svavel och kväve via regn, men även skogsavverkning bidrar genom att basiska växtnäringsämnen förs bort.

Försurning orsakar bl a stora skador på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag samtidigt som marken tar skada.

Vid markförsurning minskar markens förmåga att neutralisera surt nedfall, näringsinnehållet förändras och giftigt oorganiskt aluminium frigörs. Markförsurning leder därför till ökad försurning av sjöar och vattendrag samtidigt som t ex frisatt aluminium kan orsaka igensättning av fiskars gälar.
 

Nedfallet minskar

Depositionen eller nedfallet av försurande svavel har halverats sedan
1980-talet och kommer att minska ytterligare till följd av internationella avtal. Kvävedepositionen har däremot inte minskat på motsvarande sätt.

Försurningen via skogsbruket är beroende av tillväxt och skördeuttag. Tillväxtgynnande åtgärder och ett ökat uttag av grenar och toppar innebär en ökad försurningspåverkan.

I regioner med markförsurning är återhämtningen en långsam process där de basiska produkterna från vittringen successivt ska återuppbygga markens basmättnad. Skogsbruk innebär att en stor del av vittringsprodukterna tas i anspråk av den växande skogen och i sådana områden är det tveksamt om den försurade marken kan återhämta sig inom en överskådlig framtid.
 
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef
tfn 0571-281 37


Mina favoriter
Spara sidan som favorit