Kommunernas Kvalité i Korthet

Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas kvalitet inom olika områden. Eda kommun deltog i mätningen 2018 tillsammans med drygt 260 andra kommuner i landet.

Vårt syfte är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling samt ge en bild av kommunens verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Hur ligger Eda kommun till i jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen? Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra?

Vi redovisar Eda kommuns resultat 2018 jämfört med de andra 260 kommunerna som deltar. Alla kommuner finns inte redovisade i alla mått. En grön smiley visar att resultatet är bättre eller lika med medelvärdet för de deltagande kommunerna och en röd smiley att resultatet är sämre än medelvärdet.

Dokument

Title is set by JS onlick