Kommunernas Kvalité i Korthet

Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas kvalitet inom olika områden. Eda kommun deltog i mätningen 2018 tillsammans med drygt 260 andra kommuner i landet.

Vårt syfte är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling samt ge en bild av kommunens verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Hur ligger Eda kommun till i jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen? Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra?

Vi redovisar Eda kommuns resultat 2018 jämfört med de andra 260 kommunerna som deltar. Alla kommuner finns inte redovisade i alla mått. En grön smiley visar att resultatet är bättre eller lika med medelvärdet för de deltagande kommunerna och en röd smiley att resultatet är sämre än medelvärdet.