Kommunernas Kvalité i Korthet

Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersöker årligen kommunernas kvalitet inom olika områden. Eda kommun deltog i mätningen 2019 tillsammans med drygt 260 andra kommuner i landet.

Vårt syfte med att delta i mätningen är att använda måtten som en del i styrning och verksamhetsutveckling samt ge en bild av kommunens verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Hur ligger Eda kommun till i jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen? Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra?

Vi redovisar Eda kommuns resultat de senaste åren jämfört med de andra kommunerna som deltagit i undersökningen. Alla kommuner finns inte redovisade i alla mått.