EU-samarbete

EU flagga

Ett av de grundläggande målen med EU:s arbete är att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster. Den fria rörligheten omfattar också, med vissa undantag, EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Det innebär att alla förutsättningar för en fri etablering i ett annat EU/EES land är uppfyllda.

Region Värmland arbetar med internationella frågor och stöd inom EU:s olika fonder och program. Regionen har ett EU-kontor i Bryssel.

Euro lnfo Centre Värmland är en del av EU:s officiella program för små och medelstora företag, med ALMI Företagspartner som värd. Där kan värmländska företag få relevant information, rådgivning och assistans i frågor som rör Sverige/EU med hänsyn till företagets specifika situation.

EU-upplysningens webbplats har riksdagens uppdrag att ge partipolitiskt neutral information till allmänheten om EU och om det svenska medlemskapet.

Allmän information om EU-stöd

Eda kommun fungerar som medfinansiär i ett antal projekt.

Turism- och informationsavdelningen ansvarar för handläggningen av alla medfinansieringsärenden.
Vi hjälper dig med frågor som rör EU och att bolla idéer och söka möjliga bidrag.