Dags för höstdos

Vaccinspruta med tex: covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 65 år och äldre, samt personer från 18 år som ingår i någon av riskgrupperna, att ta en påfyllnadsdos nu i höst. Detta gäller oavsett antalet tidigare givna doser.

Under kommande höst och vinter väntas smittspridningen öka. Omikronvarianten BA.5, som nu är den vanligaste virusvarianten, sprids lättare än tidigare varianter.

Höstdosen behövs eftersom vissa grupper har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller främst personer som är 65 år och äldre och personer, från 18 år, som ingår i någon av riskgrupperna. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika starkt och långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer.

Studier visar att risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.

Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis:

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med ett nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • övriga riskgrupper.

Tidsbokning

  • Du som är 70 år eller äldre (född 1952 eller tidigare) ska ha fått ett brev med en bokad tid. Om du inte mottagit en kallelse, kontakta Region Värmland. Se nedan!
  • Du som är 65–69 år kan nu boka tid själv.
  • Du som är 18 år och äldre och är i riskgrupp kan nu boka tid själv.

Alla över 18 år kan ta en höstdos

Även du som är 18 år till 64 år har möjlighet att vaccinera dig igen, om det är mer än fyra månader sedan du vaccinerade dig senast. Men du kan behöva vänta lite. Andra personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka behöver vaccinera sig först. Region Värmland uppger att tidsbokningen för dig som är 18–64 år kommer starta i slutet av september, mer information kommer.

På 1177 kan du få tydlig översikt över vem som ska ta vilka doser: Hur många gånger rekommenderas jag att vaccinera mig mot covid-19?

Borde du blivit kallad? Vänta inte!

Personer som är 65 år och äldre och inte har fått kallelse till vaccination (höstdos) kontaktar regionen via 1177.se eller telefon 010-831 80 70 för att boka tid på vaccinationsmottagning.

Personer som är under 65 år och har hemtjänst eller hemsjukvård och inte blivit kontaktad av kommunen för att man av medicinska skäl ska vaccineras i hemmet, kontaktar också regionen för att boka tid på vaccinationsmottagning.

I övrigt när det gäller frågor om vaccinering så ska kontakt tas med Region Värmland.

Webbplats: 1177.se
Telefon: 010-831 80 70

2022-09-15