Ökad risk för eldstadsrelaterade bränder

Personal på SOTAB framför företagsbil

Både kommunen och kommunens skorstensfejarmästare, SOTAB, får just nu många frågor om eldstäder. Det är förståeligt med tanke på prognoserna om ett fortsatt stigande elpris.

Med ökad vedeldning kommer en ökad risk för eldstadsrelaterade bränder. Bara här i Eda kommun kan det hända flera gånger per år att eldstadsrelaterade bränder sprider sig till övriga byggnader. Därför är det viktigt att elda på ett säkert sätt, och eftersom vi denna vinter kan bli många nya vedeldare i kommunen, så vill räddningstjänsten och SOTAB informera om hur du eldar rätt.

Vid nyinstallation av eldstäder, samt vid ändring av befintliga eldstäder ska en bygganmälan göras till kommunen. Läs mer på denna sida: Kaminer och eldstäder

Om en eldstad inte har använts på länge och inte varit föremål för sotning och brandskyddskontroll behöver en brandskyddskontroll genomföras innan den tas i bruk. Kontakta i så fall SOTAB på 0571-31640 eller info@sotab.nu.

Lyssna också nogsamt på Skorstensfejarmästarens kloka råd nedan:

  • Ved som brukas i eldstäder ska vara torr och ha en fukthalt på högst 20% oavsett träslag, detta för att minimera risken att få tjärsotsbeläggingar i eldstaden och rökkanalen. Tjärsot är den enskilt största orsaken till så kallad skorstensbrand eller soteld.
  • För att uppnå högst 20% fukthalt krävs planering inför vintern. Veden ska huggas innan saven stiger, kapas och klyvas under våren och in under tak senast vid midsommar.
  • Ved är endast obehandlat virke från skogen, allting annat ska till Lundens avfallsanläggning.

2022-09-09