Tryggare miljö på nätet

Maria Dufva framför ett fönster med färgglada lampor och girlanger

Eda kommun gör under mars månad en satsning på digitala föreläsningar med kriminologen och författaren Maria Dufva, om hur barn och ungdomar kan få till en tryggare miljö på nätet.

Föreläsningarna är åldersanpassade och riktar sig till elever från lågstadiet upp till högstadiet. Det finns även filmer som vänder sig till personal inom skolan, socialtjänsten, fritidsledare samt vårdnadshavare. Vårdnadshavare till elever i grundskolan kommer att få tillgång till filmerna via Edlevo-appen. Filmerna kommer att visas i skolan för eleverna med diskussionsfrågor i anslutning till föreläsningen.

Maria Dufva utgår alltid från verkliga händelser som barn känner igen sig i och kommer att belysa risker samt förövarnas knep för att nästla sig in. Föreläsningarna handlar både om barn som blir utsatta för brott och barn som begår brott. Allt Marias arbete påminner om att det finns hjälp att få och vikten av att brott ska anmälas till polisen och socialtjänsten.

Föreläsningarna syftar till att förhindra att brott begås mot barn och av barn, där stor vikt läggs vid att prata om hälsa kopplat till skärmar och hur vuxna ska bli den vuxna som barn känner att de kan prata med.

“Målet med mina föreläsningar är att hjälpa barn att varken utsättas för eller begå brott på nätet – så att livet blir just så härligt som det ska och kan vara," säger Maria Dufva, kriminolog.

2022-03-01