Kommunikationspolicy

KOMMUNIKATION MED HIERNESKOLAN

Vi vill ha en gemensam policy hur vi för ut information och hur kontakten bör ske mellan personal och föräldrar på skolan.
Information ut från skolan kommer att ske främst via edWise till föräldrar. Kompletteringar och förtydliganden kommer att ske via klassers bloggar, facebookgrupper och skolans hemsida.

Vi vill att kommunikation via telefon och sms sker via skolans telefonnummer. Telefonerna är inte alltid bemannade, men kommer dagligen att kontrolleras.
Vid akut behov kontaktas skolans expedition (283 80) eller fritidshemmet (070-581 06 70).

Använd i första hand mail för att nå personalen: förnamn.efternamn@edu.eda.se

Sjukanmälan sker i första hand till skolans expedition på telefon/telefonsvarare eller via edWise. I andra hand görs anmälan via sms eller telefon på respektive stadium.

Här är de telefonnummer som finns på skolan

Kometen:
Förskoleklass, Årskurs 1-3 och Fritidshemmet
Mobil: 070-581 06 70

Mellanstadiet:
Årskurs 4-6
Mobil: 070-190 54 27

Högstadiet
Årskurs 7-9
0571-283 90, 283 91

Expedition
Ann-Sofie Strömberg 0571- 283 80
Mats Janson 076-140 09 08