Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Radon Skriv ut

 
Dosa för radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. I inomhusluft kan radon tränga in från marken genom otätheter i grunden eller källare.


Andra källor till radon i bostäder är byggnadsmaterialet blå lättbetong som tillverkades under perioden 1929-1975. Även egna bergborrade brunnar kan ge höga halter av radon i vattnet som sprids till luften inomhus.


Förhöjda halter av radongas i bostaden kan vara skadligt för din hälsa. Strålskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att cirka 500 svenskar avlider varje år i lungcancer orsakad av för höga radonhalter i inomhusluften.


Riksdagen har därför fastställt mål för radon som innebär att radongashalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft år 2020. Det enskilda husets ventilation och grundläggning, är vanligtvis det som är avgörande för om radonhalterna inomhus blir höga.

 

Mäta radon 

Eftersom radon varken luktar, smakar eller syns är mätning det enda sättet att konstatera att man bor i ett hus med förhöjd radonhalt.


Fastighetsägaren till ett småhus är själv ansvarig för att mäta radon och att åtgärda höga halter. Om du bor i ett hyreshus kan du kontakta fastighetsägaren som ska ha vetskap om radonhalten i sin fastighet.

Radonmätning kan beställas från olika företag runt om i Sverige. Normalt levereras ett paket som innehåller spårfilmsdosor och bruksanvisning.


För att få fram ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning på minst två månader. Man behöver placera ut en mätdosa på varje våningsplan där det finns inredda rum, dock minst två dosor per bostad. Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, även kallad "eldningssäsong".


I samband med försäljning eller köp av en bostad kan man utföra en indikerande radonmätning. En sådan korttidsmätning tar 1-2 veckor men ger endast en indikation på radonhalten i inomhusluften.


För att mäta radon i sin fastighet finns en mängd ackrediterade laboratorium man kan välja att vända sig till. Se strålskyddsmyndighetens hemsida eller Swedac's lista över ackrediterade laboratorium. Länkar finns i listan till höger.
Sidansvarig: Maja Halling
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn: 0571 281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit