Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vårdutskottets föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsens vårdutskott sammanträder tisdag 12 mars 2019 kl 09,00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg

Vårdutskottets sammanträde är inte ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter
• Val av justerare


Förslag till justeringstid: onsdag 13 mars l 16.30


Ärende

1.   Information

2.   Plan för wifi på boende

3.   Handlingsplaner för att minska sjuktalen

4.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning inkl. bokslut 2018

5.   Diskussion: budget- och verksamhetsplan

6.   Revidering av riktlinje för Kommunal hälso- och sjukvård

7.   Samverkan bostadsanpassningsärenden

8.   Rapport: ej verkställda beslut kvartal 4

  

Individärende

9-15
Sidansvarig: Anne Fager-Lind

Mina favoriter
Spara sidan som favorit