Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vårdutskottets föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsens vårdutskott sammanträder tisdag 11 december 2018

kl 09.00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg

Vårdutskottets sammanträde är inte ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter
• Val av justerare


Förslag till justeringstid: onsdag 19 december kl 18.30


Ärende

1.   Information

2.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

3.   Revidering av delegationsordning Vård och Stöd

4.   Redovisning internkontroll 2018

5.   Ej verkställda beslut kvartal 3

6.   Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd

  

Individärende

7-9
Sidansvarig: Ewy JOhansson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit