Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Samhällsbyggnadsutskottets föredragningslistor Skriv ut

 

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder

torsdag 14 mars 2019 kl 13.00

 

Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg

  

Sammanträdet är inte ett offentligt sammanträde.


Dagordning
• Upprop av ledamöter
• Val av justerare: 
 

Förslag till justeringstid: 2019-03-18 kl 12.00

 

Ärenden 

1.   Årlig uppföljning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings

      åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

      beredskap samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

      avseende 2018

2.   Tillsynsplan för miljösektionen 2019

3.   Beslut om påföljd enligt alkohollagen

4.   Beslut om "Tillsynsplan för Eda kommuns tillsyn över servering av

      alkoholdrycker enligt Alkohollagen (2010:1622) för åren 2019-2022"

5.   Dokumenthanteringsplan miljösektionen

6.   Beslut om vilande detaljplan, Vrångsälvsudden

7.   Bildande av gemensamhetsanläggning för allmän platsmark Valfjällets by

8.   Inriktingsbeslut Earth hour

9.   Utbyte av 6-hjuling till räddningstjänsten i Koppom

10. Budget- och verksamhetsplan 2020-2022

11. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

12. Information

Sidansvarig: Anne Fager-Lind

Mina favoriter
Spara sidan som favorit