Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Samhällsbyggnadsutskottets föredragningslistor Skriv ut

 

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder

torsdag 14 februari 2019 kl 13.00

 

Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg

  

Sammanträdet är inte ett offentligt sammanträde.


Dagordning
• Upprop av ledamöter
• Val av justerare: 
 

Förslag till justeringstid: 2019-02-18 kl

 

Ärenden 

1.   XX, förfrågan om fastighetsförvärv     

2.   XX, ansökan om marklov för "drive thru"

3.   Revidering av underlag till lokala trafikföreskrifter, Resecentrum

      Charlottenberg

4.   Godkännande av planavtal, detaljplan för del av Kojan

5.   Godkännande av planavtal, detaljplan för fritidshusområde vid

      Flan, Håvilsrud

6.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

7.   Medfinansieringsavtal Trafikverket

8.   Exploateringsavtal

9.   Årsbokslut 2018

10. Verksamhetsplanering 2020-2022

11. Utbyte av 6-hjuling Koppoms räddningsstation

Sidansvarig: Ewy Johansson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit