Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

torsdag den 3 januari 2019 kl 13.00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare


Förslag till justeringstid: 2019-01-09, kl 15.30

 

Ärenden 

1.   Revidering av firmatecknare

2.   Instruktion för kommunstyrelsens råd

3.   Val till allmänna utskottet

4.   Val till bildningsutskottet

5.   Val till samhällbyggnadsutskottet

6.   Val till vårdutskottet

7.   Val till folkhälsorådet

8.   Val till pensionärsrådet- och tillgänglighetsrådet

9.   Revidering av riktlinjer för användning av internet, sociala medier,

      e-post och telefon

10. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

11. Revidering av delegationsordning Vård och stöd

12. Ej verkställda beslut kvartal 3

13. Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd

14. Yttrande angående Setten vindkraftpark, Aurskog-Höland kommun

15. Kontrollplan livsmedel

16. Handlingsplan vid akuta händelser avseende livsmedel och vatten

17. MeddelandenSidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit