Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

tisdag 29 januari 2019 kl 13.00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare


Förslag till justeringstid: 2019-02-04, kl 15.30

 

Ärenden 

1.   Information från Eda Energi AB

2.   Internbudget 2019

3.   Internrapport 2018

4.   Internkontrollplan 2019

5.   Förnyat licensavtal BBiC (Barnens bästa i centrum)

6.   Motion - inför vårdhundsteam i Eda

7.   Ansökan från Ung Företagsamhet om kommunalt verksamhetsbidrag

8.   Inriktningsbeslut gällande renhållning i Eda kommun

9.   Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns Kalkningsförbund

10. Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden 

      enligt miljöbalken

11. GIS information

12. Del av Bete 1:4, förfrågan om fastighetsförvärv

13. Medborgarförslag belysning

14. Avtal om gemensam säkerhetssamordning

15. Policy rökfri arbetstid

16. Personalpolitiska programmet

17. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension

      till förtroendevalda, OPF-KL 18

18. Avtal om förvaltning av bredbandsnät

19. Beslut om dataskyddsombud

20. Svar på medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus vid

      Noresunds herrgård

21. Medborgarlöfte 2019

22. Rekryteringssatsning

23. Hjälpmedelsnämnden i Värmland - förvaltningsberättelse och 

      årsredovisning 

24. Särskild inkallelseordning för ersättare i nämnder, styrelser 

      och utskott 2019-2022

25. Redovisning av delegationsbeslut

26. Meddelande

27. InformationSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit