Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

torsdag 15 mars 2018 kl 13.00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare


Förslag till justeringstid: 2018-03-19 kl 11 45

 

Ärenden 

1.   Särskild förordnad vårdnadshavare - sekretess

2.   Särskild förordnad vårdnadshavare - sekretess

3.   Särskild förordnad vårdnadshavare - sekretess

4.   Särskild förordnad vårdnadshavare - sekretess

5.   Information

      - individ och familjeomsorgen

      - SFI (organisation och ekonomi HT 2018)

      - Kommunala uppföljningsansvaret

6.   Svar på medborgarförslag brukarråd - enkätundersökning

7.   Uppföljning

8.   Internkontrollplan 2018

9.   Internkontrollplan 2018 överförmyndarnämnden

10. Förskoleavdelning Adolfsfors

11. Lokalbehov vid Gärdesskolan inför höstterminsstart 2018

12. Avsiktsförklaring Riksväg 61

13. Avtal om trafiklösning

      Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan

14. Svar på medborgarförslag om bom och farthinder på bussgatan vid

      Hierneskolan samt staket mot bussgatan

15. Medborgarförslag om trafiksituationen kring Eda Supermarket, Eda Glasbruk

16. Miljööverenskommelse för Eda kommun 2018-2020

17. Dokumenthanteringsplaner för hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och

      omsorg samt omsorg om funktionshindrade

18. Dokumenthanteringsplan arbetsmarknadsenheten

19. Upphandling av gemensam e-tjänstplattform i Värmland 2018-2021

20. Nyföretagarcentrum Arvika

21. Medborgarförslag om frtitidsgård/fritidsaktiviteter i Charlottenberg

22. Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen

23. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

24. Permutation av Karin och Henning Erikssons stiftelse

25. Redovisning av delegationsbeslut

26. MeddelandenSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit