Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

tisdag 14 augusti 2018 kl 13 00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare


Förslag till justeringstid: 2018-08-20, kl 8 30

 

Ärenden 

1.   Information om skolutredningen

2.   Nedläggning av faderskap jämlikt 2 kap 7 § Föräldrabalken

3.   Nedläggning av faderskap jämlikt 2 kap 7 § Föräldrabalken

4.   Nedläggning av faderskap jämlikt 2 kap 7 § Föräldrabalken

5.   Nedläggning av faderskap jämlikt 2 kap 7 § Föräldrabalken

6.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning  

7.   Strategisk plan, budget- och verksamhetsplan 2019-2021

8.   Medborgarförslag om att dela ut fothalkskydd till pensionärer

9.   Medborgarförslag om att arrengamanget Tallmon Runt genomförs på

      olika ställen i kommunen

10. Riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala byggnader

11. Årsredovisning 2017 för Värmlands läns vårdförbund

12. Remiss- svar på revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente

13. Svar på revisorernas granskning av jävsnämndens verksamhet

14. Ny motion om högstadieskola i Köla

15. Ny motion om handlingsplaner för bortforsling av bilvrak och

      långtidsparkerade bilar

16. Meddelande

17. Redovisning av delegationsbeslut

18. Information


Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit