Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

tisdag 23 april 13.00


Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare

- Förslag till justeringstid: 2019-04-29 kl 15.30

 

Ärenden 

1.   Information medborgarlöfte 2019 och brottsförebyggande arbete

2.   Information från Valfjället Skicenter AB

3.   Information från arbetsgruppen om skolutredningen

4.   Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos

5.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

6.   Avstämning budgetarbete 2020

7.   Regon Värmland - kommunalförbund - Årsredovisning för verksamhets-

      året 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

8.   Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

9.   Del av Skönnerud 1:9 - förfrågan om fastighetsförvärv

10. Äskande om medel för rivning av Patronen 24

11. Patientsäkerhetsberättelse elevhälsa

12. Gun Parkfors fond

13. Revidering av riktlnje för dokumentation av SoL, LSS och HSL

14. Revidering av riktlinje medicintekniska produkter

15. Svar på motion om avskaffande av delade turer

16. Svar på motion om införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen

      lön på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro

17. Pensionspolicy

18. Uppdrag översyn klimatstrateg

19. Ökat behov av överförmyndarenheten

20. Revidering av arvodesreglementet

21. Instruktioner fö kommunala bolag

22. Redovisning av delegationsbeslut

23. Meddelande

24. InformationSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit