Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdag den 13 december 2017 kl 19 00


Plats: Folkets Hus, Åmotfors


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2017-12-18, kl 16.00Ärenden

1.    Utdelning av idrottspris och kulturpris 2017

2.    Information om huvudmannaskap i Westra Wermlands Sparbank

3.    Information från verksamheten

4.    Allmänhetens frågestund

5.    Uppföljning

6.    Samverkan med Arvika kommun om drift och skötsel av VA,

       renhållning och gata

7.    Svar på granskning av delårsrapport

8.    Medborgarförslag om att bygga solcellspark

9.    Avgiftsnivåer vård och stöd

10.  Rapport, ej verkställda beslut kvartal 2

11.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente

12.  Gemensam överförmyndarnämnd Arvika-Eda

13.  Motion om trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykeltunneln vid

       järnvägsstationen i Charlottenberg

14.  Redovisning av obesvarade motioner

15.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

16.  Redovisning av ej verkställda beslut

17.  Svar på interpellation

18.  Avsägelse Carola Persson (HEL)

19.  Avsägelse Kari Staatsen (HEL)

20.  Avsägelse Pär Carlsson (S)

21.  Avsägelse Pär Krogh (S)

22.  Val efter Kari Staatsen (HEL)

23.  Val efter Pär Carlsson (S)

24.  Val efter Carola Persson (HEL)

25.  Val efter Pär Krogh (S)

26.  Val av lekmannarevisor i Valfjället Skicenter AB

27.  Ny motion - passage vid korsningen Långgatan/Fridensgatan i Åmotfors

28.  Ny motion - övergångsställe på Strandvägen i Åmotfors

29.  Ny motion - skapa sociala samlingsplatser

30.  Årlig grundläggande granskningSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit