Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdag den 13 februari 2019, kl 19.00

OBS Utbildning kl 14.00-17.00


Plats: Folkets Hus Charlottenberg


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: måndag 18 februari kl 12.00


Ärenden

1.    Information från verksamheten

2.    Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

3.    Allmänhetens frågestund

4.    Köp av fastigheten Prästkragen 3, Charlottenberg

5.    Svar på motion - inför vårdhundsteam i Eda 

6.    Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns Kalkningsförbund

7.    Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden 

       enligt miljöbalken

8.    Svar på medborgarförslag om belysning

9.    Personalpolitiska programmet

10.  Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och

       pension till förtroendevalda, OPF-KL 18

11.  Svar på medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus

       vid Noresunds herrgård

12.  Medborgarlöfte 2019

13.  Hjälpmedelsnämnden i Värmland - förvaltningsberättelse och 

       årsredovisning 2017. revisionsberättelse samt revisionsrapport

14.  Särskild inkallelseordning för ersättare i nämnder, styrelser 

       och utskott 2019-2022

15.  Ny motion - gatbelysning i Eda Glasbruk

16.  Nytt medborgarförslag - totalförbud för fyrverkerier i Eda kommun

17.  Val av ordförande och vice ordförande i revision
Sidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit