Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdag den 26 september 2018 kl 19 00


Plats: Folkets Hus Charlottenberg


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: Direktjustering


Ärenden

1.    Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

2.    Avveckling av Region Värmland

3.    Samverkan Region Värmland

4.    Information från verksamheten

5.    Förändrade regler för barnomsorgsavgiften gällande barn i allmän förskola

       och övriga 15-timmars barn från 2019-01-01

6.    Allmänhetens frågestund

7.    Årsredovisning 2017 för Värmlands läns vårdförbund

8.    Svar på revisorernas granskning av jävsnämndens verksamhet

9.    Ny motion - fysisk aktivitet varje dag i skolan

10.  Nytt medborgarförslag - sommarrodelbana i Valfjället

11.  Nytt medborgarförslag om bowling i Eda kommun

12.  Ny revisionsrapport - granskning av verkställighet av beslut

13.  Avtackning av avgående ledamöter i kommunfullmäktige  


Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit