Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdag den 18 oktober 2017 kl 19 00


Plats: Folkets Hus, Charlottenberg


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2017-10-24, kl 16.00Ärenden

1.    Information från verksamheten

2.    Delårsbokslut med helårsprognos år 2017

3.    Översiktlig granskning av delårsrapport

4.    Godkännande av antagandehandling kv Hjorten

5.    Godkännande av antagandehandling kv Sedeln

6.    Allmänhetens frågestund

7.    Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot anställda och

       förtroendevalda

8.    Uppföljning

9.    Inköp av begagnad släckbil till räddningstjänsten

10.  Kommunförsäkring

11.  Remiss - framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken

       i Värmland

12.  Nytt medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en 

       discogolfbana i Tallmon

13.  Nytt medborgarförslag, anordna Tallmon Runt på olika platser

       i kommunen

14.  Nytt medborgarförslag om trafiksituationen kring Eda Supermarket

15.  Meddelande om nya ersättare i kommunfullmäktigeSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit