Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 22 mars 2017 kl.19 00 


Plats:  Folkets Hus, Charlottenberg


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2017-04-04, kl 12.30Ärenden
1.   Allmänhetens frågestund

2.   Uppföljning

3.   Information från verksamheten

4.   Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

5.   Motion högpresterande barn

6.   Motion förening/företag presentation i skolan

7.   Motion inspelning av lektion

8.   Internkontrollplan 2017

9.   Internkontrollrapport 2016 överförmyndarnämnden

10. Service- och landsbygdsplan för Eda kommun

11. Förslag till investerings- och förnyelseplan för VA-verksamheten i

      Eda kommun

12. Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för kv Åsen, Åmotfors

13. Motion om att renovera och tillgänglighetsanpassa KS-salen

14. Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering

15. Granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

16. Valärenden


Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit