Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 14 juni kl 18.00


Plats: Hammars Folkets hus


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2017-06-15, kl 16 00Ärenden
1.   Utbildning hot och hat mot förtroendevalda

2.   Allmänhetens frågestund

3.   Information från verksamheten

4.   Uppföljning

5.   Strategisk plan, budget och verksamhetsplan 2018-2020

6.   Granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

7.   Revidering av Plan- och bygglovstaxan avseende utlämning av digital

      information

8.   Svar på remiss 2 - Bildande av Regionkommun Värmland

9.   Redovisning av obesvarade medborgarförslag

10. Redovisning av obesvarade motioner

11. Redovisning av ej verkställda beslut

12. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

13. Instruktion till kommunfullmäktiges beredningar

14. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

15. Ny motion - Översyn av farthindren i Charlottenberg

16. Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige

17. Valärenden


Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit