Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 26 april kl 19.00 i Charlottenbergs Folkets hus.

Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2017-05-03, kl 12.30Ärenden
1.   Parentation

2.   Information från Eda Energi AB

3.   Information från verksamheten

4.   Allmänhetens frågestund

5.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

6.   Revisionsberättelse 2016

7.   Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden och överförmyndarnämnden

      verksamhetsåret 2016

8.   Prövning av ansvarsfrihet för drifts- och servicenämnden samt

      hjälpmedelsnämndens verksamhetsåret 2016

9.   Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen verksamhetsåret 2016

10. Årsredovisning 2016

11. Plan våldsbejakande extremism

12. Justering av representationspolicy

13. Motion inköpspolicy

14. Reviderad upphandlingspolicy, riktlinjer för Eda kommuns upphandlings-

      policy

15. Motion om återgång till en nygammal nämndorganisation

16. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

17. Nytt medborgarförslag, rastgård för hundar i Charlottenberg

18. Nytt medborgarförslag - tävling med pris till årets superåtervinnare

19. Avsägelse från Michael Johansson (S)

20. Valärenden

      Ny-avsägelse EEAB, Harald Olsson

      Ny-avsägelse EEAB Nils-Erik Einarsson

      Ny-avsägelse revisorerna Erik Guldbrandsson

      Nytt-medborgarförslag, bussäkerhet Hierneskolan 


Sidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit