Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Allmänna utskottets föredragningslista Skriv ut

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder

torsdag den 14 mars 2019 kl 13.00


Plats: Gröna rummet, kommunkontoret, Charlottenberg


Alllmänna utskottets sammanträdet är inte ett offentligt möte.

  

Dagordning

  • Upprop av ledamöter
  • Val av justerare

Förslag till justeringstid: 2019-03-18 kl. 12.00

 

Ärenden

1.   Sjukfrånvaroredovisning

2.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

3.   Diskussion om kommunens budget och verksamhetsplan

4.   Medborgarförslag - önskemål om att kommunen ordnar

      bowlingbana/bowlinghall

5.   Medborgarförslag om att bygga en sommarrodelbana i Valfjället

6.   Inriktning inför lokal löneöversyn

7.   Gåva till kommunen från Fredsparken Morokulien

8.   Utökad finansierinng av Överförmyndarverksamheten

9.   Information

Sidansvarig: Ewy Johansson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit