Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Allmänna utskottets föredragningslista Skriv ut

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder

onsdag den 13 februari 2019 kl 13.00


Plats: Gröna rummet, kommunkontoret, Charlottenberg


Alllmänna utskottets sammanträdet är inte ett offentligt möte.

  

Dagordning

  • Upprop av ledamöter
  • Val av justerare

Förslag till justeringstid: 2019-02-18 kl 12.00

 

Ärenden

1.   Information från TIA-avdelningen, Turism- information och administration

2.   Ansökan om bidrag

3.   Sjukfrånvaroredovisning

4.   Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

5.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

6.   Utdelning ur Karin och Anton Olssons stiftelse

7.   Biblioteksplan

8.   Fritidsplan

9.   Kulturplan

10. Information
Sidansvarig: Ewy Johansson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit