FAQ om corona för vård och stöd

FAQ om corona för vård och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och stöd i Eda kommun. 

Allmänna frågor

Folkhälsomyndighetens hemsida
Länk till frågor och svar

Socialstyrelsens hemsida
Länk till frågor och svar

Vård och stöd

Hur skyddar ni de som finns i riskgrupp?
All personal inom vård och stöd har fått utbildning i och har kunskap om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner beskriver hur man tvättar och desinficerar händer och underarmar samt hur man använder skyddsutrustning för att förebygga smitta.

Kan jag besöka min anhörige, granne, vän på, äldreboendet/korttidsboendet/LSS-boendet/seniorboendet?
Du kan göra besök i våra boenden men det ska ske under säkra former enligt särskilda rutiner. Innan besök kontakta chefen för boendet avseende mer information. Du avråds bestämt från besök om du har symtom på luftvägsinfektion. Det gäller även lindriga symtom. Tänk även på att Folkhälsomyndigheten avråder personer över 70 år från social kontakter.

Pågår verksamhet i daglig verksamhet/daglig sysselsättning LSS?
Daglig verksamhet Klara är stängd och aktivitet/sysselsättning för brukarna bedrivs nu på varje LSS-boende. När risken för smittspridning upphör öppnas daglig verksamhet Klara igen.

Min anhörige går några dagar i veckan på Älven, dagverksamheten för demenssjuka, kan hen komma dit?
Verksamheten pågår i mindre omfattning än tidigare för att kunna utföras på ett säkert sätt enligt särskilda rutiner. De personer som är aktuella för att komma till verksamheten blir kontaktade. Folkhälsomyndigheten avråder personer över 70 år från sociala kontakter för att minska risken för smittspridning. Så fort den rekommendationen och risken för smittspridning avtagit så återupptas verksamheten.

Min anhöriga ska komma till korttiden för en växelvårdsperiod, kan hen komma dit nu?
Ja, växelvård sker som vanligt. Om hen har symtom på luftvägsinfektioner måste du kontakta och samråda med ansvarig sjuksköterska på växelvårdsplatsen innan perioden börjar.

Jag har behov av kontakt med socialkontoret, hur gör jag då?
Kontakta kommunens växel för hänvisning till socialkontorets reception. Är du frisk och inte har några symtom på luftvägsinfektion så är du välkommen på bokade besök som vanligt.

Jag brukar gå på Träffpunkten och Liv och lust men nu pågår det ingen verksamhet där, varför?
Verksamheten är stängd då Folkhälsomyndigheten avråder personer över 70 år från sociala kontakter för att minska risken för smittspridning. Så fort den rekommendationen och risken för smittspridning avtagit så återupptas aktiviteterna.

Jag skulle börja på balansgrupp för att träna och minska risken för att ramla men nu är den inställd, varför?
Folkhälsomyndigheten avråder personer över 70 år från sociala kontakter för att minska risken för smittspridning. Så fort den rekommendationen och risken för smittspridning avtagit så återupptas träningen.

Vad händer om det boende där min anhörige bor drabbas av smitta?
Vid konstaterad smitta så sker handläggningen i nära samverkan med Region Värmland.
Kommunen följer de rekommendationer som ges därifrån.

2020-11-19