Aktuell information för Vård & stöd

Aktuellt information för Vård & stöd

Besöksförbudet upphävs

1 oktober upphävs besöksförbudet på äldreboenden, detta innebär att du kan besöka din närstående. Eda kommun vill därför informera er om våra lokala rutiner som följer folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innebär att personer som är 70 år och äldre fortfarande ska begränsa sina sociala kontakter. Denna rutin kan komma att ändras utifrån förändrade rekommendationer eller förändrade omständigheter.

Vi vill därför att du vid besök:

  • Är frisk och symptomfri (även milda symtom)
  • Ringer enheten innan besök och när du kommer till boendet
  • Max två personer/besök
  • Personal följer dig till den du ska besöka och informerar kring handhygien och vid behov visir
  • Vi kommer tillhandahålla visir om kontakt närmare än 2 meter kommer att ske
  • Av hänsyn till de andra boenden så tillåts inte vistelse i gemensamhetsutrymmen vid besök
  • Utevistelse uppmuntras, ta gärna en promenad tillsammans
  • Vi avråder från att ta med er närstående hem eller till andra aktiviteter som innebär sociala kontakter

Vid frågor kontakta berörd områdeschef för boendet.
Kommunens hemsida www.eda.se uppdateras kontinuerligt.

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Snart kommer det vara möjligt att besöka dina nära och kära igen som bor på något av våra äldreboenden. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen beslutade tisdagen den 15 september att från och med den 1 oktober upphäva det nationella besöksförbud som har rått sedan den 1 april.

Viktigt att poängtera är dock att pandemin inte på något sätt är över och att det är allas vårt fortsatta ansvar att inte besöka våra anhöriga om vi uppvisar några symptom. Inte heller att rusa till våra boenden, utan ta det i sakta mak och respektera de eventuella lokala anvisningar och rutiner som kommer kunna bli.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter, checklistor och annan allmän information kring hur denna reglerade hantering av besök på äldreboenden ska ske för att smittspridningen inte ska öka.

Mer information kommer så snart lokala rutiner är framtagna.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Folkhälsomyndighetens hemsida
Länk till frågor och svar

Socialstyrelsens hemsida
Länk till frågor och svar

Personal inom vård och stöd

I min familj är det flera som är sjuka, kan jag jobba?
Om du själv är frisk kan du jobba. Det finns ingen information från Folkhälsomyndigheten om att man smittar under inkubationstiden d.v.s. tiden mellan att man smittats fram till att man får symtom.

När ska jag stanna hemma från jobbet?
Har du förkylningssymtom och sjukdomskänsla så bör du stanna hemma, är du osäker så kontakta 113 13, 1177 eller Avonova för rådgivning. Stanna hemma tills du känner dig pigg igen.

Har jag karensdag om jag blir sjuk?
Gällande karensavdraget så har regeringen tagit beslut om att det stoppas för en tid. Kommunen kommer att göra avdraget men arbetstagaren kommer sedan att kunna söka ersättning för det i efterhand. Det görs då hos Försäkringskassan.

Behöver jag lämna sjukintyg om jag är sjuk mer än 7 dagar?
Vi har för tillfället inget krav på sjukintyg efter 7 dagar, detta för att avlasta vården som nu behövs till annat. Läkarintyg för längre frånvaro som tidigare.

Kan jag söka semester eller annan ledighet?
Med tanke på gällande läge kan vi behöva vara mer restriktiva med ledigheter. Vi befinner oss i en situation där vi räknar med att många medarbetare kommer att vara frånvarande p.g.a. sjukdom och vi behöver säkra att vi täcker bemanningen. Men det är naturligtvis okej att söka så ser vi vad vi kan göra.

Vad gör ni för att lösa eventuell personalbrist p.g.a. sjukdom?
Vi kommer nu att försöka stärka upp bemanningen i förtid så att vi klarar att gå en kort om någon blir sjuk. Uppmana alla att anmäla intresse för att jobba på kommunens e-tjänst!

2021-01-25