Simskolan är inställd i år

Skylt med No swimming text och symbol på stolpe mot blå himmel

Eda kommun kommer tyvärr inte att arrangera någon simskola i år och det beror helt enkelt på att det inte har kunnat rekryterats behöriga simlärare.

Förhoppningsvis kan vi återuppta simskoleverksamheten i framtiden.

Det pågår ett arbete inom kommunen kring hur simundervisningen i skolans regi ska bedrivas och utvecklas framöver.

2024-05-03

Kontaktinfo

Lasse Sjöberg
Fritids- och kulturchef
lasse.sjoberg@eda.se