Återbruk på biblioteket

Exempel på saker som gjorts om för återbruk

I januari byter vi spår på biblioteket i Charlottenberg. Det blir utställningar, workshops
och föreläsningar på temat återbruk och självförsörjning.

Bytesdagar:
Från 14 jan kan du lämna in kläder, skor, prylar och böcker som du tror att andra kan
ha nytta av. Mellan 17 och 29 jan kan du sedan komma in och hämta lika
många saker som du lämnat. Allt ska vara helt och rent.
OBS: Vi tar ej emot tavlor. Fritidsprylar skänkes till Fritidsbanken.

Hålltider:
20 jan: Carina Olsson, mångårig hemslöjdskonsulent berättar och visar hur man lagar kläder på bästa sätt. Kl. 17.30.
21 jan: David Jonstad, författare till boken ”Kollaps” föreläser om vår tids stora utmaningar
och om hur vi ska förhålla oss till en kollapsande civilisation. Kl. 18.00
22 jan: Eva Gustafsson håller i en workshop i att prova-på att måla över gamla tavlor. Kl. 12.00-18.00
23 jan: Maria Vildhjärta med make Johannes med ett föredrag om livet i skogen. Kl. 17.00
27 jan: Andreas Jakobsson, författare till ”Svinnlandet” föreläser om matsvinn, dumpstring och systemfel runt livsmedelhantering. Kl. 18.00
Mikael Johansson, enhetschef Teknik i Väst ger information om Eda kommuns nya avfallshantering. Kl. 12.00-18.00
28 jan: Annika Tidemand syr av återbruksmaterial. Kl. 13.00-18.00
29 jan: Anna-Karin Lindkvist håller i tillverkning av traskronor. Kl. 16.00

2019-12-16