VA-arbete Noresund-Åmotfors

Karta avstängning väg Sköttviken, Åmotfors

VA-arbetet mellan Noresund och Åmotfors har gått mycket bra och vi har kommit fram till Sköttviken i Åmotfors lite tidigare än beräknat.

Vi kommer stänga av en del av Måsvägen vecka 11 och cirka 1,5 vecka framåt. Berörda fastighetsägare är informerade om hur de ska ta sig in och ut från sina fastigheter.

Största delen trafik kommer att ledas på Långgatan och in på gång- och cykelvägen mot Svanvägen för att komma in på området. Vi vill uppmana dig som rör dig i området att under en tid vara extra vaksam, tack!

2023-03-09