Stängda gator i Åmotfors

Vägarbetsskylt

Gamla Gatan i Åmotfors är stängd för genomfartstrafik vecka 18.

Trädgårdsgatan i Åmotfors är stängd för genomfartstrafik under en längre period sommar och tidig höst. Vi meddelar när gatan åter öppnar för genomfartstrafik.

2021-04-30