Ny pumpstation Noresund

Green på Noresund

Reningsverket på Noresund har ett stort renoveringsbehov och därför har vi för avsikt att installera en ny pumpstation där och anlägga en överföringsledning till Åmotfors.

Arbetet med etapp 1 startar i Januari 2023 och kommer utföras från Noreälven och Noreborg. Arbetet kommer att pågå fram mot sommaren. Det kommer förekomma viss byggtrafik på vägarna, men inte vara nån större störning för allmänheten.

Allmänheten som rör sig på vägen uppmanas att hålla uppsikt och hålla hastighetsgränsen för allas säkerhet.

2023-01-18