Ansvar för snöröjning - Storgatan

Snöskyffel i snö

Kommunen vill påminna om att innehavarna av fastigheterna längs Storgatan är ansvariga för utförande av renhållnings-, snöröjnings-, och liknande åtgärder på trottoarerna.

Regler för detta finns i kommunens styrdokument Lokala föreskrifter för gatu- och gångbanerenhållning.

Eda kommuns snöröjare tar med snön från Storgatan 2-23, utan kostnad för fastighetsinnehavarna. Förutsättningen är att fastighetsinnehavarna kör ut snön i vägbanan.

Oavsett om du anlitar en entreprenör eller utför detta själv så kan snön från trottoarerna köras ut i vägbanan från tidig morgon fram till kl. 06.30. Detta gäller dagar det varit snöfall på 5-7 cm eller mer.

Om inte så sker kommer du som fastighetsägare att motta fakturor från Eda kommun för utebliven renhållnings-, snöröjnings, och liknande åtgärder.

Har ni frågor, vänligen kontakta Teknik i Västs driftchef, Per-Erik Bryntesson på telefon: 070-302 44 10.

För mer information se Lokala föreskrifter för gatu- och gångbanerenhållning
samt Riktlinjer för vinterväghållning på denna sida: Trafik, gator och vägar

2022-11-24